Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kutná Hora 2016

19. 11. 2016

Kutná Hora  - 4 dny,  hotel Barbora.

  Tak na mne už zase doléhá podzimní čas. To se vám najednou za oknem udělá tma a den rychle odchází i když  je do večera ještě příliš dlouho. To je čas, kdy usedám k PC a vzpomínám na časy  minulé i nedávné. Většinou se tu hrabu ve svých fotkách. Jako samo sebou  se pak z toho rozjede nějaký „film“….. tenhle je z nedávna, vlastně  z počátku tohoto měsíce a tak sem vkládám toto povídání a fotografie.

  To jsme byli v Kutné Hoře. Měli jsme tam  na čtyři dny zaplacený hotel těsně u sv. Barbory. Kutná Hora je jedno ze tří nejnavštěvovanějších měst (Praha, Český Krumlov). Je samozřejmě  zahrnuta mezi místa hájená Uneskem. A tato místa je vždy zážitek fotografovat. Bohužel v den příjezdu lilo a nevypadalo to, že bude lépe. Probuzení ráno však bylo naprosto jiné. Jako mávnutím proutkem se vyčasilo. Sice velice chladno ale jasno a barevné listí zářilo ve velice ostrém slunci. Světla bylo najednou až moc a stíny tvrdé, tak honem pořádně přenastavit foťák a hurá na to. Kostel Barboru necháme stranou, to je na samostatnou kapitolu, ale hned za kostelem je nádherná vyhlídka na panoramu historického jádra Kutné Hory. Dole teče Vrchlice, podle ní se pojmenoval náš básník Jaroslav Vrchlický, také tu má vytesaný portrét nad říčkou ve skále. Dále je tu vidět mincovna Vlašský Dvůr, Hrádek, kostel sv. Jakuba, Kostel Matky Boží a kostel Svaté Trojice.  Sedlec se svou známou kostnicí a nedaleký zámek Kačina. Nad tím vším se klene hora Kaňk, kde se těžilo stříbro. A mnoho je toho ještě ukryto v krásných uličkách.

  Nejdřív se prochází, no já to nazývám kutnohorským  „Karlovým mostem“. Je to na vysoké stráni veliká řada vysokých, nádherných soch, posazených  na kamenném zábradlí. Opravdu je to procházka jako po kamenném mostě. Procházka je fantastická! Byl jsem tu už tolikrát, vždy to tu bylo nadupané stovkami turistů.        Tentokrát je zde krásně a přitom klid a ticho a nikde živáčka. Fantastická pohoda na fotografování. Maruška tu má bratrance Jarku, a když se pak k nám přidal, tak jsme to měli dokonce i s průvodcovským výkladem. Asi by tu bylo zbytečné dále dlouze hovořit, pojďme se podívat na fotky.

 

Fotky postupně přidávám

  Hotel         Přijeli jsme na hotel Barbora a lilo a lilo Tak zde jsou fotky z ubytování a z výhledu z našeho ubytování. Pohledy z balkonu za deště, v noci i brzké ráno, ale i z restaurace s bratrancem Jardou.

  Druhý den      Kutná Hora, procházka historickým jádrem města.

  Kutná Hora v noci    Fotografování v noci  - liduprázdno, fantastický zážitek

  Třetí den  Čáslav    

  Kostel v Čáslavi  výstup na věž kostela -  historické město kde byl pohřben Žižka.

Pojďte si vylézt na věž kostela v Čáslavi.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

V Čáslavi je třetí nejvyšší kostelní věž v Čechách. Její výška dosahuje 88,5 metru a na vyhlídku musíte vyšlapat celkem 236 schodů a zdolat navíc několik žebříků. Odměnou vám ovšem bude úchvatný výhled. Věž provozuje místní infocentrum kde zaplatíte vstup, případně i zápůjčku dalekohledu. Hned vás poučí:

Vstup na vyhlídkovou věž je povolen pouze ve vhodném oblečení a obutí vzhledem na obtížnost výstupu. Návštěvníci vyhlídkové věže jsou si vědomi náročnosti výstupu a výstup podnikají na vlastní nebezpečí. Vstup samostatně od 18 let. V celém prostoru vyhlídkové věže platí přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně, požívání alkoholických nápojů. Pro náročnost výstupu na věž s vámi nikdo nahoru nepůjde, pouze vám odemknou a doprovodí vás na počátek schodiště. Zajištěni jste prý tím, že během výstupu narazíte na oddechovou plošinu se stolkem a židlemi a velkou oznamovací cedulí, jak si zavolat o pomoc.

   Ostatky Jana Žižky

 Při rekonstrukci kostela v roce 1910 byl v zazděném výklenku učiněn kosterní nález, který je považován za ostatky husitského vůdce Jana Žižky. Jedná se mimo jiné o část lebky. O přenesení Žižkových ostatků do Čáslavi se píše ve Starých letopisech českých. Výzkum původu lebky vedl antropolog MUDr. Emanuel Vlček. Na neúplné lebce byla patrná zranění obou očí. Levé zranění oka pocházelo z mládí a pravé zranění bylo z doby nedlouho před smrtí. Chybí však přímý důkaz. Nález je vystaven v Žižkově síni čáslavského městského muzea.

Trocha historie čáslavského kostela

   Nejstarší zápis  o čáslavském kostelu pochází přibližně z r 1125.. Tehdy by ještě v románském slohu a byl zasvěcen sv. Michalu. Byl i s přilehlým hřbitovem součástí zdejší tvrze V r. 1307 byl přestaven na děkanský chrám sv. Petra a Pavla. Později se město Čáslav zakládá směrem k jeho pravému boku (1248). Původní hradby bývalé tvrze byly zbořeny a byl zrušen okolo se rozkládající hřbitov. V r. 1491 byla dostavěna velká kamenná věž. Po požáru v 1522 dochází k velké rekonstrukci, a protože se věž začala naklánět, byly vybudovány mohutné opěrné prvky na jejím úpatí.

V kostele se konalo např. :

1341 Privilegium J. Lucemburského – byl zde jmenován českým králem.

1420 J. Žižka byl zvolen čáslavským sněmem do dvacetičlenné prozatímní vlády. Čáslav byla tehdy významným husitským centrem.

1471 Čáslavský sněm – Odmítnutí  ustanovení Zikmunda českým králem – počátek husitství v Čechách. 

Město Čáslav

odtud pochází Maruščiny rodiče a příbuzní. Návštěva nedaleké obce Březí.

 

  Čtvrtý den   Prohlídka chrámu s. Barbora

     Nakonec jsem si nechal návštěvu a fotografování zdejší chlouby. Ono totiž, když se řekne Kutná Hora, tak každému automaticky naskočí v mysli chrám sv. Barbory. Procházet se pod klenbou a prohlížet si toto majestátní dílo (Petr Parléř) , v člověku vyvolává pokoru a úctu k umění a znalostem starých mistrů. Stavba chrámu započala v roce 1338! Jenom vyzvednout  do  výšky 33m součáti na stavbu klenby, budí v člověku úžas a obdiv.    

     Už samotný důvod jeho výstavby je zcela unikátní. Nebyl totiž vystavěn na popud některé církevní instituce, třeba pro bohoslužebné potřeby farnosti, nýbrž byl od počátku zamýšlen jako veliká reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Podle kanonického práva to byla vlastně jenom  pouhá kaple. Architektonicky a rozměry (5 lodí), ovšem směle  konkurovala pražské Svatovítské  katedrále. Vyjadřuje  to tehdejší dobové napětí mezi Prahou a Kutnou Horou. Až takhle byla Kutná Hora bohatým  a mocným městem ….

 

Cestou domů Křečhoř a Vítězov – místo velké Bitvy  u Kolína

 

Výběr najdete na mém Facebooku

 

Zde budu pokračovat povídáním o Čáslavi a obci Březí pro Maruščiny příbuzné do Ameriky a dceru Míšu do Anglie.

A zde se rozepíšu o Křečhoři a Bitvě u Kolína.

Nakonec bude povídání o chrámu  sv. Barbory.